Boční tahač formy

Zadání: Vývoj a výroba bočního tahače formy s konformním chlazením.

Popis: Hluboká jádra forem musí z dutiny odvádět velké množství tepla. Přitom je často velice obtížné do daného tvárníku zavézt chladící kanály. To pak vede k pomalejšímu a nerovnoměrnějšímu chlazení výlisku a tím ke zvýšení ceny výlisku a tvarovým deformacím.

Do daného bočního tahače formy bylo navrženo konformní chlazení, sledující přesně tvar formy. Aby se předešlo nutnosti podepření převislých stěn, je průřez kanálů kapkovitého tvaru. Díl byl následně vyroben z nástrojové oceli H-13 na naší 3D tiskárně.

Vzhledem k tomu, že na části formy jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost rozměrů, tvarové vložky se do formy zpravidla dopasovávají. Proto je díl vyrobený jako polotovar, ekvivalentní stavu po hrubování.

Hlavní parametry součásti:

  • Rozměr součásti: 86x30x42mm
  • Průměr kanálů: 4mm
  • Tloušťka vnějších stěn: 6mm (jádro má voštinovou strukturu)
  • Materiál: Nástrojová ocel H-13
  • Přesnost součásti: +0,2/-0,1 mm
  • Cena bez vývoje: 21.000,- Kč